powrót

Zasada SMART

Wykorzystywana w naukach ekonomicznych, jak i naukach o zarządzaniu, popularna zasada SMART ma celu ułatwienie wszelkiego rodzaju procesu decyzyjnych. Metoda ta sprawdza się zwłaszcza w kontekście wyznaczania efektywnych celów. Jej zastosowanie jest całkowicie interdyscyplinarne i wykracza poza ramy którejkolwiek z dziedzin – stosuje się ją nawet w różnych aspektach życia codziennego. Dzięki prawidłowemu sposobowi wyznaczania celów, czemu służy omawiana metoda, nie tylko oszczędza się czas potrzebny na proces decyzyjny, ale także zwiększa się efektywność działań, np. w zarządzaniu projektem biznesowym lub inwestycyjnym.

Wyznaczenie celów za pomocą zasady SMART pozwala na efektywne przeanalizowanie działań, które należy podjąć. Nazwa metody jest akronimem i pochodzi od pięciu anglojęzycznych sformułowań: Specific (często także: Simple), Measurable, Achievable, Relevant oraz Time-bound. Chociaż wiele jest teorii amerykańskich, które bazują na akronimach, a zabieg ten ma charakter poniekąd marketingowy, to jednak w omawianym przypadku elementy składowe metody są ze sobą faktycznie niezwykle związane i tworzą pewnego rodzaju całość. Rozwinięcie znaczenia tych elementów znajduje się poniżej.

Zasada SMART, czyli pięcioczynnikowy nacisk na efektywność działań

Pierwszy człon zasady SMART, tj. specyficzny, prosty (ang. specific), oznacza, że dany, wyznaczony cel musi być prosty w zrozumieniu. Innymi słowy, musi być sprecyzowany i łatwo definiowalny tak, aby jego osiągnięcie nie było obwarowane ryzykiem niezrozumienia na płaszczyźnie komunikacyjnej. Dobrze sformułowany cel, np. kierowany do personelu pracowniczego, musi być także łatwo wyobrażalny. Kolejny człon, mierzalny (ang. measurable), oznacza, że cel musi być możliwy do poddania ewentualnej ewaluacji. Cel, którego postępów w drodze do osiągnięcia go nie można monitorować, jest po prostu niepraktyczny. Punkt ten ma wszechstronne zastosowanie, ale niezwykle istotny jest w biznesie i zarządzaniu – pozwala utrzymać wszystko „pod kontrolą”.

Osiągalność (ang. achievable) to trzeci element zasady SMART, który wskazuje na to, by każdy cel działania był możliwy do osiągnięcia, inaczej mówiąc – by cel ten był realistyczny. Punkt ten zwraca uwagę także na niezwykle ważny fakt, jakim jest konieczność zwrócenia uwagi na dysponowane zasoby i charakter w procesie tworzenia celów. Czwarty punkt oznacza istotność, ważność (ang. relevant) i odpowiada za to, by każdy cel – bez względu na to, czy jest bardziej, czy mniej szczegółowy i zaawansowany – był istotny. Dobry projekt to taki projekt, który ma sens i nie skupia się na rzeczach nieistotnych. W praktyce punkt ten pozwala na oszczędność czasu na każdym etapie działania projektu, ale nie tylko. Ostatni punkt dotyczy z kolei tego, by każdy cel był jasno określony w czasie (ang. time-bound), czyli by posiadał indywidualny horyzont czasowy.

O czym mówi zasada SMART? Teoria, która sprawdza się w praktyce

Skrupulatność i przywiązanie do szczegółów to cechy, które nierzadko stanowią o sukcesie bądź jego braku w każdym biznesie. Z tego też powodu zasada SMART przydaje się zarówno podczas badania stanu faktycznego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa lub spółki, jak i przy wyznaczaniu kolejnych celów. Metoda przynosi zyski w wymiarze długoterminowym, dotyczącym całej działalności, a także w wymiarach krótkoterminowych, które mogą być zorientowane wyłącznie na dany szczebel zarządzania w prowadzonej działalności. Jednocześnie warto podkreślić, że przedstawiana w tym miejscu metoda ma wiele wariacji, które z czasem zostały wypracowane głównie na kanwie nauk o zarządzaniu (doskonałym tego przykładem jest dodanie dwóch kolejnych liter do amerykańskiego akronimu, pochodzących od exciting oraz recorded). Jest to metoda łatwo współpracująca z podobnymi metodami, które mają na celu optymalizację procesu decyzyjnego i tworzenia danych projektów.

Jak powiedział Napoleon Hill, „wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel”. Zasada SMART to doskonałe i dostępne dla każdego narzędzie, które pozwala optymalizować pracę przedsiębiorstwa, ale także indywidualną pracę jednostki – pracownika, managera czy też samego właściciela. Mając na celu największą efektywność, wynikającą z zastosowania omawianej metody, należy wszystkie badane procesy gruntownie przeanalizować. Mimo że z pozoru metoda ta wydaje się bardzo prosta, to jednak jej prawidłowe działanie i skuteczność w zakresie wykrywania dotychczasowych błędów funkcjonowania wynika w znacznej mierze z pieczołowitości i skrupulatności.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.