powrót

Inwestycje w akcje i obligacje – długoterminowe czy krótkoterminowe?

Stopniowe pomnażanie kapitału nie jest procesem łatwym, ani natychmiastowym. Bynajmniej nie oznacza to jednak, że jest to działanie niemożliwe. Doskonale świadczą o tym możliwości z zakresu inwestycji w akcje i obligacje. Aby jednak poznać, na czym polegają, należy w pierwszej kolejności objaśnić, czym są. Pierwszy z wymienionych rodzajów to instrumenty finansowe, które są papierami wartościowymi. Papiery wartościowe emitowane są przez emitenta, który jest spółką akcyjną (S.A.). Notowania papierów wartościowych danej spółki prowadzone są przez giełdę – w polskim przypadku jest to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ale nie tylko. Istnieje także tzw. „mały parkiet”, który nie jest objęty wieloma regulacjami i wymogami względem podmiotów gospodarczych, czyli NewConnect. Choć poniekąd niesłusznie, to często mówi się o nim potocznie jako o giełdzie „groszowej” (ang. penny stocks).

Dlaczego dany podmiot gospodarczy pojawia się na giełdzie? Cel z reguły jest jeden (pomijając drugorzędne aspekty, jak np. kwestie wizerunkowe) – gromadzenie kapitału. Realizowane jest to dzięki funduszom i indywidualnym inwestorom, którzy dokonują inwestycji w akcje, tym samym niejako kupując odpowiedni procent udziału w firmie. Podobnym, lecz nieco innym, instrumentem finansowym są obligacje – skarbu państwa (publiczne) lub korporacyjne (prywatnych podmiotów gospodarczych). Najprościej rzecz ujmując, są to dłużne papiery wartościowe – dana firma (lub skarb państwa) odsprzedaje je z gwarancją odkupienia po wyznaczonym w danej emisji terminie po określonej, wyższej cenie. Tego rodzaju papiery wartościowe także emitowane są celu zebrania kapitału pod dalszy rozwój działalności.

Inwestycje krótkoterminowe – akcje

Inwestycje w akcje mogą być długoterminowe lub krótkoterminowe. Często wyróżnia się także średnioterminowe, ale świadczy to o fakcie, że różnice w zakresie horyzontu czasowego nie są aż tak dokładne, co naturalnie wynika ze specyfiki omawianego w tym miejscu rynku finansowego. Angażowanie kapitału w papiery wartościowe na krótszy czas może także być klasyfikowane na kilka rodzajów. Wyróżniamy horyzont czasowy kilku lub kilkunastomiesięczny, kilkutygodniowy, a nawet jednodniowy, czyli tzw. daytrading. W ostatnim przypadku głównym celem jest osiągnięcie szybkiego, lecz z reguły niedużego zysku. Podmiot dokonujący takich transakcji działa w oparciu o prognozę, że w danym dniu notowania wybranej spółki wzrosną. Praktyka giełdowa pokazuje jednak, że z reguły nie są to wzrosty, które przekraczałyby 3%. Z drugiej jednak strony biura maklerskie oferują niższe prowizje za jednodniowe obracanie papierami wartościowymi.

Co należy wziąć pod uwagę, jeżeli rozważa się inwestycje krótkoterminowe w akcje? Najistotniejszym aspektem jest sprawnie przeprowadzona analiza techniczna. Jest to szerokie pojęcie z zakresu nauki o rynkach finansowych, które zawiera w sobie całokształt zarządzania kapitałem na rynku w oparciu o wskaźniki techniczne, czyli takie, które dotyczą zmiennego poziomu kształtowania się cen danych aktywów. W niedługim horyzoncie czasowym często nie uwzględnia się tak bardzo analizy fundamentalnej, bieżącej kondycji finansowej spółki, choć oczywiście obydwie strategie mogą iść ze sobą w parze. Przy krótkim angażowaniu kapitału często spotkać się można z tzw. „graniem pod wyniki”, czyli spekulacją wzrostu lub spadku kursu w wyniku kolejnych raportów (miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych skonsolidowanych).

Długoterminowe inwestycje w akcje – na co należy uważać?

Zakup akcji dokonywany jest przez fundusze oraz osoby indywidualne celem realizacji zysku w przyszłości – w oparciu o sprzedaż papierów w momencie, gdy ich cena będzie wyższa, albo też poprzez długoterminowe zbieranie dywidend. Dywidenda to pewnego rodzaju wypłata lojalnościowa wypłacana przez spółkę wszystkim akcjonariuszom w ustalonym wcześniej w transparentnym raporcie „dniu wezwania”. W przypadku większości spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych wartość dywidendy oscyluje wokół od jednego do kilku procent bieżącej wartości akcji. Korzystając z tego przykładu, służącego wyłącznie prostemu zobrazowaniu, osoba, która kupiła 1000 sztuk papierów spółki X, których wartość obecna wynosi 10 zł za sztukę, a dywidenda przez spółkę została wyceniona na 10%, otrzyma łączną wypłatę dywidendy w wartości 1000 zł [1000 x (10% z 10 zł)].
Omawiany powyżej drugi wariant, czyli długoterminowe inwestowanie w akcje celem zbierania dywidend, może być niezwykle intratne, jednak aby tak było, koniecznym jest nastawienie się na horyzont czasowym rzędu przynajmniej kilkunastu lat. Zaletą, o której nie należy zapominać, jest fakt, że po wcześniej ustalonym indywidualnie okresie tworzenia tzw. portfela dywidendowego zawsze można wszystkie bądź część posiadanych papierów wartościowych sprzedaż na rynku. Jeżeli wartość tych papierów będzie hipotetycznie podobna wartości kupna, to cała inwestycja będzie podwójnie opłacalna. Należy jednak zachować szczególną ostrożność pod względem angażowania dużego kapitału na długi okres – istnieje bowiem szereg zagrożeń makroekonomicznych, które są trudne do przewidzenia nawet przez ekspertów i analityków giełdowych. Jeśli jednak portfel będzie dobrze zdywersyfikowany i odpowiedzialnie zarządzany, to powinien raczej zapewnić atrakcyjne stopy zwroty.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.