powrót

Inwestycje długoterminowe niefinansowe

Aktywa pieniężne podzielić możemy na finansowe i niefinansowe. Do tych drugich należą między innymi nieruchomości, ale także prawa wieczystego użytkowania gruntów, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wartości niematerialne i prawne. To oczywiście nie koniec tego zbioru. Z reguły do tej kategorii zalicza się także prawa autorskie, patenty i wynalazki. Cechą wspólną tego typu inwestycji jest fakt, że stanowią one wartość materialne, ale liczoną bezpośrednio w gotówce. Najczęściej są to środki trwałe, których wartość trudniejsza jest do oszacowania. Rozróżnienie między omawianymi kategoriami aktywów opiera się na delimitacji zawartej w polskim prawie.

Oprócz wskazanych powyżej inwestycji niefinansowych możemy także mówić o takich aktywach, jak inwentarz żywy, czyli trzoda chlewna, bydło i drób w przypadku prowadzenia działalności rolnej. Jeżeli dokonuje się ulepszeń w obcych środkach trwałych, to zgodnie z literą prawa stanowią one również aktywa niepieniężne. Podobnie sytuacja wygląda z wszelkiego rodzaju maszynami produkcyjnymi, urządzeniami, środkami transportu i komunikacji, a także podobnymi rzeczami – one także zaliczany są do aktywów niepieniężnych. Za jedną z najprostszych i nie tworzących dodatkowych komplikacji definicji aktywów niepieniężnych uchodzi ta, która mówi, że niepieniężne aktywa to rzeczowe aktywa trwałe. Zgodnie z tą definicją takimi aktywami będą także środki trwały używane podczas budowy nieruchomości.

Inwestycje długoterminowe niefinansowe – specyfika

Zgodnie z ustawą o rachunkowości inwestycje długoterminowe to wszelkie nabyte i posiadane aktywa, które zostały nabyte celem realizacji zysku gospodarczego. Przyrost wartości może odbywać się na drodze wielu możliwości. Do najpopularniejszych aktywów niefinansowych, które nabywa się z celem zysku, zalicza się nieruchomości. Muszą to być jednak nieruchomości, które przeznaczone są przez właściciela do realizacji określonych zadań, mających na celu osiągnięcie zysku – do nieruchomości inwestycyjnej nie zalicza się własny dom lub mieszkanie (z wyjątkiem np. wydzielenia danej jego części). Zakup nieruchomości z przeznaczeniem jej na długoletni wynajem stanowi typowy przykład tego rodzaju angażowania kapitału.

W chwili obecnej niezwykle dobra i prężna koniunktura na rynku nieruchomości pokazała, jak bardzo intratne pod względem możliwych do osiągania zysków pozostają inwestycje długoterminowe niefinansowe. Z reguły jest to także działanie obarczone mniejszym ryzykiem w porównaniu do czerpania zysków z aktywów pieniężnych (np. akcje, obligacje itp.). Co więcej, w przypadku biznesu opartego na rynku nieruchomości, angażowanie kapitału w taki sposób zawsze może się zwrócić poprzez sprzedaż nieruchomości po dłuższym czasie. W przeciwieństwie do np. giełdy, nigdy nie ma również ryzyka, aby nawet hipotetycznie móc stracić całą wartość pokładanego kapitału. Jak pokazują raporty, w tym raport Narodowego Banku Polskiego, hossa na rynku nieruchomości szybko się nie skończy. Wciąż bowiem jest znaczny deficyt na poziomie dostępności nowych nieruchomości, co jest bardzo atrakcyjnym faktem dla każdego, kto pragnie zainteresować się tym sposobem generowania zysków.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.