powrót

Inwestycja w nieruchomości na wynajem

Dodatkowe sposoby na długoterminowe oszczędzanie i pomnażanie kapitału są ostatnimi czasy znacznie popularniejsze, a prym w ich zakresie wiedzie koncepcja inwestycji w nieruchomości pod wynajem. Zapewnia ona możliwość uzyskania dochodu pasywnego w dłuższym horyzoncie czasowym. Założeniem jest to, że raz dokonany zakup mieszkania lub domu stopniowo zwracać będzie się przez kolejne lata poprzez miesięczne opłaty najemców, a z reguły po kilkunastu latach dany obiekt może zostać sprzedany z ogromnym zyskiem. Wiele osób uważa prezentowany w tym miejscu sposób angażowania kapitału za podobnie bezpieczny względem lokat bankowych lub korzystania z usług funduszy pieniężnych, a jednocześnie sposób bardziej intratny finansowo.

Jak pokazują dane Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami za 2016 rok, ponad połowa (51%) osób, które dokonują regularnych inwestycji, wybrała właśnie biznes oparty na nieruchomościach na wynajem. Niektórzy uważają, że tak duży wzrost zainteresowania tym rodzajem pomnażania kapitału związany jest z bezpieczeństwem oraz dobrą koniunkturą na rynku, czemu trudno zaprzeczyć. Inni zaś widzą w tym pewnego rodzaju obraz narodowych przyzwyczajeń Polaków do tego, by widzieć to, w co pokłada się kapitał własny. Psychologiczny aspekt lokowania kapitału w omawianą w tym miejscu branżę faktycznie jest dostrzegalny. W przypadku czerpania zysków z najmu stancji, pokojów czy domów można realnie kontrolować bieżącą sytuację, co nie jest możliwe np. przy partycypowaniu w niektórych aktywach finansowych, obarczonych też większym ryzykiem.

Realne inwestycje w nieruchomości pod wynajem – podstawowe aspekty

Niewątpliwie inwestycje w nieruchomości pod wynajem mogą być bardzo dochodowe i atrakcyjne finansowo, jednakże aby tak było, należy do każdego aspektu związanego z zarządzaniem nimi przybierać realistyczne spojrzenie. Konieczne będzie opracowanie wielu analiz rynkowych i aktywna obserwacja rynku, co siłą rzeczy z kolei wymaga czasu. Planując rozpoczęcie działania w tym sektorze, warto poczekać na taki moment, w którym będziemy go mieli więcej, np. wakacje. Odpowiednie planowanie z pewnością bezpośrednio zwróci się w postaci dobrze podjętej decyzji finansowej.

W przypadku omawianej działalności konieczna będzie umiejętność sprawnego negocjowania. Dzięki niej niejednokrotnie uzyska się znacznie niższą cenę przyszłej nieruchomości na wynajem, niż przewidywała początkowa inwestycja. Jest to nie tylko istotne w przypadku nabywania obiektu, ale także w przypadku prowadzenia rozmów z przyszłymi, zainteresowanymi najemcami. Nie należy także zapominać o merytorycznym przygotowaniu wniosku o kredyt hipoteczny w sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie dokonać zakupu wyłącznie z własnych oszczędności. Pierwszorzędne będzie w tym przypadku zapoznanie się z różnicami w zakresie typu oprocentowania, oferowanego przez instytucje finansowe i banki.

Inwestycje w nieruchomości na wynajem – ustalanie wysokości czynszu

Jedną z najważniejszych kwestii przy ustalaniu strategii inwestycji w nieruchomości na wynajem jest ustalenie wysokości czynszu. Ta z pozoru łatwa czynność determinuje całokształt opłacalności przedsięwzięcia. Chociaż omawiany w tym miejscu sposób na dochód pasywny jest bardzo atrakcyjny, to jednak może tylko wtedy przynosić benefity, gdy uwzględni się na starcie różne zagrożenia. Pomoże to w przygotowaniu się do nich. Pierwsze z nich występują już na wstępie, tj. właśnie przy ustalaniu wysokości czynszu. Osoby początkujące często popełniają dwa rodzaje błędów na tej płaszczyźnie: zakładają, że dany obiekt będzie cały czas miał najemców, a także często zawyżają realny do uzyskania miesięczny czynsz.

W jaki sposób można oszacować właściwy czynsz w przypadku dokonywania inwestycji w nieruchomości pod wynajem? Aby obiektywnie oszacować wartość mieszkania, domu lub stancji, warto zrealizować badanie rynkowe. W tym celu wystarczy przejrzeć jak najwięcej zbliżonych profilowo obiektów i sprawdzić, jakie panują na rynku ceny. Takie rozeznanie jest w zupełności darmowe i przystępne – można bowiem zajmować pozycję osoby zainteresowanej danym obiektem właśnie od strony potencjalnego najemcy. Kolejną rzeczą jest odpowiednie robienie założeń. Ze zdecydowanie większym profitem wiązać się będzie znalezienie klienta zainteresowanego danym obiektem w cenie wyższej od ceny rynkowej, jednak mając na celu bezpieczeństwo i długoterminową strategię warto „celować” w średnie ceny rynkowe. Pewnym dodatkowym pocieszeniem jest fakt, że biorąc pod uwagę rosnącą koniunkturę na omawianym rynku, średnia rynkowa wycena z czasem będzie rosnąć. Powyższe czynności wiążą się oczywiście z wymogiem poświęcenia znacznej ilości czasu, ale jak głosi słynne powiedzenie: czas to pieniądz!

Inwestycje w nieruchomości na wynajem – skrupulatność kluczem do sukcesu na rynku

Rentowność omawianego biznesu zależy od bilansu pomiędzy przychodami a wydatkami. Dlatego też, mając na celu dokonanie inwestycji w nieruchomości na wynajem, warto nabyć przyzwyczajenia w zakresie bieżących analiz finansowych. Dobrą taktyką jest gromadzenie wszelkich zysków, które przynosi dany obiekt, na osobnym koncie, co ułatwia zarówno kontrolę finansową, jak i późniejsze odliczenia podatku. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Optymalnym rozwiązaniem jest sporządzanie listy wydatków miesięcznych. Co ważne, lista taka powinna zawierać wszystkie wydatki, tzn. opłaty administracyjne, media i fundusz remontowy (jeśli nie ponosi ich najemca lub gdy w danym okresie obiekt nie jest używany), raty kredytu, zaliczki na podatek dochodowy i podatek od najmu.

To jednak nie wszystko. Długoterminowa inwestycja w nieruchomości na wynajem wymagać też będzie sporządzania wydatków, które dotyczą dłuższych okresów, np. roku. W zależności od charakteru konkretnej działalności, mieścić się w nich będą takie opłaty, jak podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie OC i ewentualnie dodatkowe ubezpieczenia, zawarte przez właściciela. Wymienione wydatki nie powinny też zniechęcać – wręcz przeciwnie. Służą one bowiem skrupulatności i przejrzystości, które to w omawianym rodzaju prowadzenia działalności są kluczowe do osiągnięcia długofalowego sukcesu i zapewnienia sobie możliwości uzyskiwania bezpiecznego oraz finansowo intratnego dochodu pasywnego!

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.