powrót

Inwestowanie w fundusze nieruchomości

Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce prężnie się rozwija, o czym świadczy powstawanie nowych tego typu podmiotów na rynku. Podmioty te spełniają funkcje wspólnego angażowania kapitału. Polega to na tym, że podmiot taki prowadzi aktywną działalność kapitałowo za pomocą m.in. powierzonego mu kapitału, pochodzącego od osób prywatnych oraz prawnych, czyli innych podmiotów gospodarczych, ale także miast lub gmin. Podstawowa klasyfikacja omawianych podmiotów dzieli je na dwie grupy: otwarte (FIO) oraz zamknięte (FIZ). Ze względu na kryterium rodzaju dokonywanych działań kapitałowych rozróżnić można podmioty działające na rynku akcyjnym (np. podmioty hedgingowe), na rynku obligacji dłużnych i wierzytelności (sekurytyzacyjne), a także na rynku nieruchomości mieszkaniowych, jak i komercyjnych.

Z technicznego punktu widzenia inwestycje w fundusze inwestycyjne dokonywane mogą być przez każdego, kto posiada dostęp do konta maklerskiego lub pokrewnych usług wybranego przez siebie brokera. Niektóre konta maklerskie nie posiadają w ofercie wybranych produktów finansowych z omawianego zakresu, gdyż np. specjalizują się w zapewnieniu możliwości obrotu papierami wartościowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Istnieją też wyspecjalizowane firmy, które pośredniczą w dokonywaniu transakcji w omawianej branży. Ostatecznie też popularnym sposobem jest bezpośrednia współpraca z wybranym funduszem i powierzenie mu swoich środków celem zapewnienia zysków w przyszłości.

Na czym polega inwestowanie w fundusze nieruchomości?

Specjalistyczne fundusze nieruchomości działają na rynku poprzez inwestowanie środków w obiekty mieszkalne i komercyjne. W większości przypadków partycypować przy osiąganych przez podmiot zyskach lub stratach może każdy, gdyż jest to instytucja typu zbiorowego lokowania kapitału. Angażowanie środków w ten segment rynku wymaga jednak podstawowej wiedzy. Istotna jest bieżąca koniunktura, czyli określenie, czy mamy do czynienia z sytuacją, w której rynek mieszkalnictwa i obiektów komercyjnych zyskuje na wartości, czy też traci. Z drugiej jednak strony, wszystkie osoby zainteresowane tego rodzaju sposobem lokowania wolnego kapitału uzyskają szereg specjalistycznych informacji bezpośrednio od wybranego podmiotu. Można także zobaczyć na historię wypracowywanych zysków lub strat przez dany podmiot, co może pomóc przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Fundusze inwestycyjne z branży nieruchomości w Polsce dzielą się na te, które dokonują inwestycji w obiekty komercyjne i te, które lokują kapitał w spółki zajmujące się segmentem mieszkalnym. Podstawową zaletą partycypacji przy takich projektach jest fakt, że pozwala on na osiąganie zysków z omawianego rynku bez konieczności posiadania jakiegokolwiek obiektu, czy to mieszkalnego, czy też handlowego, usługowego lub biurowego. Istnieją także podmioty oferujące wspólną możliwość partycypacji przy projektach mieszkań na wynajem, a nawet hoteli. Firmy zajmujące się analizą przedstawianego sektora rynku finansowego zwracają uwagę na fakt, że średnie zyski w skali roku wynoszą ponad dziesięć procent. To zdecydowanie więcej niż w przypadku propozycji lokat bankowych (obecnie około 3 – 4% w skali roku), czy też obligacji korporacyjnych (7 – 8%).

Inwestowanie w fundusze hedgingowe – największe zyski, największe straty?

Fundusze hedgingowe to specjalnie wyodrębnione rodzaje przedstawianych w tym miejscu podmiotów, które od inwestycyjnych różnią się tym, że dokonują transakcji na różnych rynkach i w obrębie różnych instrumentów finansowych. Istotną różnicę stanowi też wykorzystanie dźwigni finansowej, czyli – innymi słowy – lewaru. Podmioty te dokonują także wielu transakcji na bardziej ryzykownych rynkach, jak np. na międzynarodowym rynku handlu walutami – Forex. Stosowanie dźwigni finansowej pozwala podmiotom na zwielokrotnienie zysków bądź strat. Powszechnie już wiadomo, że po kryzysie na rynku nieruchomości, zapoczątkowanym upadkiem banku Lehman Brothers, amerykańskie podmioty tego typu straciły łącznie ponad 350 miliardów dolarów.

Jednocześnie też trzeba mieć na uwadze, że straty te nie odbiły się na ogólnej kondycji finansowej funduszy hedgingowych (podobnie jak i sekurytyzacyjnych). Wynika to z faktu wysokości osiąganych zwrotów. Inwestowanie w tym przypadku jest zdecydowanie bardziej niebezpieczne od podmiotów działających tylko na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkań na wynajem, jednak łączy się z możliwością uzyskania ponadprzeciętnych zysków. Plan lokowania kapitału zawsze powinien cechować się posiadaniem poduszki finansowej, czyli odpowiedniego zabezpieczenia, a także powinien być dobrany pod kątem akceptowanego ryzyka. Wówczas, bez względu na wybór podmiotu do współpracy, lokowanie kapitału będzie bezpieczniejsze.

Ta strona używa cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.