Zarządzanie kadrami w hotelu

W przeciwieństwie do organizacji personelu zarządzanie kadrami w hotelu jest procesem znacznie szerszym i akcentują on różnice w zakresie różnych szczebli, poziomów, funkcji i kompetencji pracowników. Odpowiednie kierowanie szczeblami personelu jest niezwykle istotne dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a tym bardziej z omawianej w tym miejscu branży. To bowiem zatrudniony personel bezpośrednio wpływa na to, czy klienci będą zadowoleni z proponowanych im usług. Często gościnny, kulturalny, pomocny i wykwalifikowany personel jest w stanie zapewnić więcej, niż nowoczesne inwestycje remontowe. Działa to oczywiście także w drugą stronę. Bardziej zadowolony personel buduje opinie o firmie, do której w następstwie powyższego trafiają lepiej ukierunkowane do pracy osoby. W jaki zatem sposób należy kierować personelem?
Jednym ze sposobów efektywnego organizowania kadr w hotelu jest m.in. „metoda zarządzania przez cele” (ZPC), która polega na włączaniu odpowiednich szczebli personelu w procesy decyzyjne. Rzecz jasna, nie muszą to być daleko posunięte procesy decyzyjne, które miałyby większy wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia, takie jak aspekty finansowe. Podstawowymi celami tej metody jest osiągnięcie większego zaangażowania i motywacji pracowników. Personel wykazuje wówczas także większą inicjatywę i energię, która przekłada się na jakość obsługi gości i ich ogólne zadowolenie. Metoda bezpośrednio związana jest z potrzebą kreacji wspólnej tożsamości marki, pod szyldem której się działa. Bazując na systemie obopólnych korzyści, wraz z systemem motywacyjnym można szczeblom pracowniczym wpoić ideę, że im lepiej wiedzie się firmie, tym lepiej pracownikom.
wc68
wc69

Zarządzanie kadrami w hotelu – na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Podstawowym zadaniem odpowiedniego systemu zarządzania kadrami w hotelu jest zapewnienie wysokiej jakości obsługi i świadczenia usług, które przekładają się dalej na liczne sukcesy przedsięwzięcia (w tym także sukcesy finansowe). Często wskazuje się konieczny do osiągnięcia cel techniczny, który skupia się wokół problematyki odpowiedniego doboru personelu, zapewnieniu właściwych jakościowo szkoleń, optymalnego dostosowania stanowisk do ludzi i ich kompetencji. Nie można jednak na nim poprzestawać. Aby efekty były stabilne, warto koncentrować się również na tzw. celu humanistycznym – zwłaszcza wtedy, gdy nasze przedsięwzięcie ma być przyjazne także „od środka”.
Cel humanistyczny uwzględnia punkt widzenia zaangażowanych pracowników. Tego typu zarządzanie kadrami w przypadku hotelu jest niezwykle istotne. Polega na zapewnieniu wszystkim szczeblom możliwości rozwoju, nie tylko zawodowego, ale także indywidualnego. Z pewnością istotne jest także zapewnienie odpowiedniego i godziwego wynagrodzenia pracownikom, które może obejmować system premiowy. Kładzie się nacisk na poczucie zadowolenia pracowników, które wynika z jednej strony z możliwości realizacji, z drugiej zaś, gdyż aspekty te muszą iść ze sobą w parze, osiągania wyznaczonych celów. Należy także pamiętać o tym, aby zawsze istniał pion koordynujący i monitorujący stan faktyczny ze stanem pożądanym. To od wyników tej bieżącej kontroli zależeć powinno stosowanie odpowiednich narzędzi dyscyplinujących i motywacyjnych. Jak więc widać, organizacja personelu nie jest łatwym zadaniem dla hotelarza, ale zupełnie możliwym – wymaga jednak konsekwentności i umiejętności całościowego spojrzenia.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl