Organizacja i zarządzanie obiektami hotelarskimi

Organizacja i zarządzanie obiektami hotelarskimi nie jest są łatwe, jednak kuszą coraz większą część inwestorów, ponieważ rynek ten, zgodnie z powtarzającymi się informacjami w raportach z ostatnich lat, wciąż jest stosunkowo niezagospodarowany (popyt znacznie przewyższa podaż). Mimo to wiele przedsiębiorstw zwyczajnie bankrutuje. Wynika to bynajmniej nie z braku atrakcyjności rynku, lecz często braku wystarczającej wiedzy z zakresu managementu, administracji i kierownictwa projektem. Dewizą dobrze prosperującego, omawianego tutaj rodzaju biznesu jest gościnność. To jednak nie wszystko.
W zakresie zarządzania nieruchomością hotelową należy powiedzieć o niezwykle ważnym, psychologicznym aspekcie. To on determinuje, czy np. pomiędzy kadrą albo kadrą a kierownikiem (managerem) nie będzie zachodził konflikt hierarchiczny bądź komunikacyjny. Niezwykle ważna w organizacji jest umiejętność ustanowienia jasnego i prostego systemu podejmowania decyzji (ang. decision-making process). Tym samym istotne jest stworzenie i koordynowanie sprawnego systemu delegowania zadań i obowiązków tak, aby kierowane przedsiębiorstwo mogło faktycznie funkcjonować „jak w zegarku”!
wc59
wc60

Zarządzanie operacyjne w nieruchomościach a strategiczne – mierzenie się z codziennymi wyzwaniami

Zarządzanie operacyjne w nieruchomościach hotelowych jest jednym z najbardziej kluczowych czynników wpływających na powodzenie całego przedsięwzięcia. W skład tego rodzaju czynności wchodzą wszystkie codzienne wyzwania, przed którymi musi stawać hotelarz i zatrudniana kadra. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi typologiami omawiany tutaj wymiar jest najbardziej doraźny – wchodzi on w skład szerszego planu i gospodarowania strategicznego, jak i taktycznego. Najmniejszym planem jest gospodarowanie interwencyjne. Codzienne dbanie o inwestycję, jej wizerunek, świadczenie najwyższej jakości usług i rozwiązywanie pojawiających się problemów, to główne elementy aktywności związanej z tym szczeblem funkcjonowania organizacji.
Z kolei organizacja i zarządzanie strategiczne obiektami hotelarskimi z reguły stanowi wymiar najbardziej długoterminowy. Wymaga to już nie tylko codziennej realizacji celów, ale przede wszystkim ich ustalenia na wstępie, jeszcze przed rozpoczęciem działalności. W tym celu powinno stosować się szereg wskaźników gospodarczych, dokonać gruntownego researchu rynku, opracować siatkę zagrożeń, słabości, zalet i możliwości projektu (SWOT). Powszechnie stosuje się w tym wymiarze planowania analizę ex post i ex ante. Istotna jest także ocena merytoryczna nieruchomości oraz związanych z nią pozostałych aktywów i pasywów. Są to czynności o długoterminowym horyzoncie czasowym, jednak są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa przez długie lata. Ze względu na stopień skomplikowania poszczególni inwestorzy często oddają ten zakres w ręce profesjonalnych firm zewnętrznych, które specjalizują się w tych konkretnych zagadnieniach.

Czy warto zdecydować się na firmy zarządzające hotelami?

W świetle powyższych obowiązków, które i tak zarysowane są w tym miejscu jedynie pobieżnie i mają charakter poglądowy, można stwierdzić, że kierowanie przedsiębiorstwem z omawianej branży nie należy do łatwych zawodów. Dlatego też coraz częściej wybieranym rozwiązaniem jest powierzenie części obowiązków wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Tego rodzaju firmy zarządzające hotelami i pokrewnymi obiektami znają wszystkie tajniki organizacji i mogą skutecznie pomóc zarówno w wymiarze operacyjnym, doraźnym, jak i strategicznym. Co więcej, podmioty takie często oferują także pomoc przy pozyskiwaniu finansów, dlatego też współpraca z nimi może być niezwykle owocna zwłaszcza przy pierwszych inwestycjach na omawianym tu rynku.
Jeśli zaś mowa o początkach drogi biznesowej opartej na branży noclegowej, to warto wskazać także, na jakie pozostałe usługi mogą liczyć osoby, które są zainteresowane współpracą z firmami zarządzającymi hotelami. Jeśli budujemy nową nieruchomość hotelową, to z pewnością przydatne będzie nabycie dodatkowego know-how w zakresie formatowania obiektu (począwszy od wyszukania i analizy opłacalności danej lokalizacji, skończywszy na aspektach funkcjonalno-użytkowych projektu). Można także liczyć na pomoc w zakresie marketingu sprzedażowego i praktycznej realizacji przedsprzedaży, co z kolei bezpośrednio wpływa na płynność finansową projektu. Ogółem więc tego typu współpraca polecana jest nie tylko dla osobom, które dopiero wkraczają w ten jakże wielowymiarowy rynek, ale również zaawansowanych inwestorów, którzy pragną zyskać bezpieczeństwo finalizacji projektu, a także oszczędność własnego czasu.
wc7

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl