Kwartalne raporty Agencji nieruchomości rolnych

Szukając dobrej okazji do inwestycji w ziemię, ale nie tylko, warto zapoznać się z różnymi danymi fundamentalnymi. Pozwalają one znacznie zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. Kwartalne raporty Agencji nieruchomości rolnych (ANR) zawierają szereg przydatnych informacji dotyczących stanu i charakteru danych gruntów i powierzchni pod uprawy, zagospodarowania bieżącego gruntów itp. Chociaż publikujący przedstawiane w tym miejscu dane podmiot (ANR) już nie istnieje, został zlikwidowany w 2017 roku decyzją parlamentu, to jego kompetencje dotychczasowe zostały przeniesione na rzecz innego podmiotu, tj. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Ze względu na to, że ANR istniał jednak przez półtorej dekady w środowisku inwestorskim utarło się nazywanie publikowanych obecnie sprawozdań mianem kwartalnych raportów Agencji nieruchomości rolnych. Pomijając kwestię przetasowań instytucjonalnych i nazewnictwa, warto wiedzieć, dlaczego należy brać pod uwagę dane publikowane w omawianych sprawozdaniach. ANR (czy też obecnie KOWR) to instytucja państwowa, która – na podstawie ustawy – wykonuje „prawa własności i inne prawa rzeczowe w odniesieniu do mienia państwowego w rolnictwie”. Dane, które znajdziemy w raportach tej instytucji, doskonale obrazuje stan polskiej ziemi uprawnej, historię jej sprzedaży i dzierżawy przez ww. podmiot, a także plany dotyczące jej restrukturyzacji.
wc116
wc117

Kwartalne raporty Agencji nieruchomości rolnych – szczegółowe informacje o państwowych gruntach i nie tylko

Kwartalne raporty Agencji nieruchomości rolnych zawierają także szczegółowe informacje o dokonywanych przetargach. To na ich podstawie można nabyć orientacji w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej danych gruntów. Odpowiedni rozdział sprawozdania zawiera także dane dotyczące klasyfikacji danych ziem. Są to dane całkowicie obiektywne i mają ogromne znaczenie także dla inwestora, który szuka gruntów nie pod ich gospodarcze wykorzystywanie, lecz możliwość przekształcenia ich w grunty użytkowe. Tego rodzaju informacje również znajdują się w sprawozdaniach.
Postępy w procesie sprzedaży państwowych gruntów to obszar, którego problematyce najwięcej miejsca poświęcają kwartalne raporty Agencji nieruchomości rolnych. Uważne śledzenie tych analiz pozwala na obserwację zmiany charakteru poszczególnych gruntów, a także dostrzeżenie pewnych tendencji społeczno-gospodarczych, które mogą być przydatne w zupełnie innych inwestycjach (np. budowie sieci sklepów spożywczych w małych miejscowościach i wsiach). Oprócz wartości typowo gospodarczej, informacyjnej i inwestycyjnej, przedstawione sprawozdania w pewnym sensie mają także wartość historyczną – niektóre rozdziały odzwierciedlają procesy wypłaty rekompensat za tzw. mienie „zabużańskie”.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl