Raport rynku nieruchomości NBP

Raport rynku nieruchomości NBP (Narodowy Bank Polski) wydawany jest w kilku częstotliwościach: co miesiąc (najmniej zaawansowany), co kwartał, co pół roku i co rok (pełny, często zawierający także informacje kontekstualne z lat poprzednich). Sprawozdanie w sposób szczegółowy opisuje kondycje i wszelkie zmiany omawianego w tym miejscu sektora gospodarki. Uwzględnia procesy zachodzące w gospodarce Polski w zakresie kształtowania się cen, popytu i podaży. Prezentowane analizy często wzbogacone są znaczną liczbą statystyk i wykresów.
Pełna nazwa przedstawianego sprawozdania banku centralnego NBP to „raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce”. Prezentowane przez bank centralny sprawozdanie nie ma charakteru doradczego, lecz analityczny. Mimo to dokument ten stanowi jeden z najważniejszych źródeł dla wielu inwestorów – także tych, którzy nie zajmują się bezpośrednio omawianą branżą. Sprawozdania bogate są w liczne wskaźniki ekonomiczne, a same informacje podawane są w bardzo szczegółowy sposób (zwłaszcza w sprawozdaniach rocznych).
wc118
wc106

Raport rynku nieruchomości NBP – jakie obecnie dominują tendencje w tym sektorze gospodarki?

Od kilkunastu miesięcy coraz powszechniej mówi się o hossie panującej na rynku nieruchomości – raport NBP potwierdza na tej płaszczyźnie znaczny wzrost cen mieszkań, ale także powierzchni biurowych, magazynowych i handlowych. Okres prosperity prawdopodobnie nie skończy się szybko, a regularnemu wzrostowi wynagrodzeń będzie towarzyszyć wzrost cen produktów, w tym np. mieszkań.
Raport rynku nieruchomości NBP obejmuje bowiem między innymi sekcję monografii. Jest to rozdział składający się z odrębnych analiz poszczególnych (największych pod względem zamieszkiwanej populacji) miast Polski. Z informacjami tam zawartymi z pewnością powinien zaznajomić się każdy przedsiębiorca, którego działalność w nawet niskiej mierze spokrewniona jest z omawianym tutaj sektorem. Miasta, które poddane są odrębnej analizie przez bank centralny, to: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa i Zielona Góra. Sprawozdania opatrzone są także syntezą, która zawiera ocenę dynamiki cenowej, kredytowej, a często także informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, a także aktywności polskich inwestorów oraz zagranicznych.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl