Raporty z rynku nieruchomości komercyjnych

Zgodnie z opublikowanym w drugiej połowie lutego 2018 roku raportem z rynku nieruchomości komercyjnych prestiżowej, prywatnej firmy Colliers International inwestycje w ten segment branży wypadają w Polsce niezwykle atrakcyjnie. Z analizy wynika, że aż 40% wartości wszystkich inwestycji w obiekty handlowe w poddawanej analizie Europie Środkowo-Wschodniej dotyczyło inwestycji zrealizowanych w Polsce. Pozostali „konkurenci” byli daleko w tyle – najbliższej Polski pod tym względem uplasowały się Czechy (21% wartości wszystkich inwestycji). Silny trend w sektorze handlowym dostrzegają także inne firmy analityczne, w tym Savills. Tamtejsi eksperci dostrzegają, że powstaje coraz więcej tzw. galerii handlowych, ale jednocześnie 2017 rok pokazał jeszcze jedną i być może ważniejszą dla koniunktury tego sektora tendencje – powstające obiekty coraz częściej są obiektami tzw. „nowej generacji”. Na czym to polega?
Coraz więcej jest galerii społecznościowych, które z jednej strony pełnią rolę klasycznych galerii handlowych, z drugiej natomiast – przestrzeni coworkingowej. Raporty o rynku nieruchomości komercyjnych pokazują, że coraz częściej inwestorzy starają się wykorzystać panujący trend i modę na startupy, a także nowoczesną, mobilną kulturę pracy. Jednakże wciąż popyt jest w tym zakresie silniejszy od podaży. Z perspektywy inwestorskiej ta „luka cenowa” jest niczym innym, jak doskonałą okazją do inwestycji. Należy się jednak liczyć z tym, że obserwowana obecnie eksplozja cenowa w zakresie mieszkalnictwa dotyczy także pozostałych sektorów. Z drugiej jednak strony wyższe relatywnie koszta poniesione obecnie mogą przełożyć się na większe zyski w późniejszym terminie, o ile oczywiście tendencja ta się utrzyma.
wc110
wc111

Raport o nieruchomościach komercyjnych – czym charakteryzować się będzie 2018 rok i następne lata? Pokazujemy przewidywane tendencje i zagrożenia

Zgodnie z udostępnianymi publicznie raportami o nieruchomościach komercyjnych można wysunąć kilka wniosków odnoszących się do przyszłej koniunktury rynku. Prognozowane trendy na przyszłe lata są przede wszystkim cztery. Pierwszym jest intensyfikacja roli nowych technologii w przedstawianym w tym miejscu sektorze. Następne lata, choć może bardziej: dekady, to okres, który od deweloperów i planistów wymagać będzie uwzględnienia między innymi rosnącej liczby elektrycznych samochodów oraz potrzeb, które się z nimi wiążą. To także ewolucja w kierunku bardziej oszczędnych i wydajnych materiałów budowlanych. Co więcej, wiele analiz wskazuje także na wyłanianie się nowych rodzajów obiektów handlowych, które cechować się będą synkretyzmem gatunkowym. Powierzchnie do wynajęcia łączące punkty usługowe, rozrywkowe i biura to wcale nie tak surrealistyczny obraz, jak mogłoby się wydawać.
Istotną tendencją, na którą wskazują m.in. raporty z rynku nieruchomości komercyjnych, jest coraz większa dotkliwość w postaci braku atrakcyjnych lokalizacji w aglomeracjach miejskich pod nowe konstrukcje powierzchni handlowych. Jednocześnie też grunty będą prawdopodobnie coraz droższe. Wobec tego wskazuje się, że coraz częściej będzie można mieć do czynienia z przejmowaniem i wyburzaniem starszych obiektów, pozostających w kluczowych lokalizacjach. Poniekąd z podobnej przyczyny należy oczekiwać wzrostu występowania magazynów wewnątrzmiejskich, co zdaniem ekspertów związane jest ze zwiększającą się rolą e-commerce. Zwiększa się także konkurencyjność i rywalizacja w handlu internetowym, ale także rozwijają się punkty handlowe łączące klasyczną działalność z internetową. Z pewnością do grona zagrożeń związanych z omawianą w tym miejscu branżą należy wpisać wolne od handlu niedzielę. Z drugiej jednak strony, jak pokazują badania, część konsumentów i tak kupuje tyle samo (lub nawet więcej) w dni poprzedzające niedziele. Następne lata dla tego sektora jawią się zatem raczej pozytywnie.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl