Raport nieruchomości komercyjne – Wrocław

Pod względem realizowanych inwestycji budowlanych Wrocław stanowi trzeci co do wielkości rynek w całej Polsce. Jak pokazuje raport nieruchomości, Wrocław przyciąga inwestorów ze względu na szereg różnych czynników: wysoką populację miasta (i stale się zwiększającą), prężny rozwój i plany aglomeracyjne. Na rynku mieszkań stolicy Dolnego Śląska od 2015 roku zainwestowano ponad sześćset milionów euro. To gigantyczne kwoty, które świadczą o dużym zainteresowaniu inwestorów. Tworzone są także obiekty komercyjne, dla których wciąż znajduje się bardzo duże zapotrzebowanie w związku z rosnącą populacją miasta i faktem, że coraz więcej osób odnajduje w tym miejscu pracę, choć mieszka w okolicach. Eksperci podkreślają, że niezwykłym atutem miasta jest jego stabilność – bez względu na zmianę odgórnych polityk w zakresie budowy nowych obiektów, czy też wdrażania, w zakresie mieszkalnictwa, projektów rządowych, stolica Dolnego Śląska jest niezmiennie jednym z najbardziej atrakcyjnych miast pod względem inwestorskim.
W największej mierze Wrocław zawdzięcza to dobrej koniunkturze społeczno-gospodarczej miasta, czego konsekwencją są tak dobre wyniki z raportu nieruchomości komercyjnych. Miasto uchodzi za przyjazne i atrakcyjne do życia, a więc także do inwestowania. Powstają licznie galerie handlowe, które wykorzystują duży popyt. Zapotrzebowanie wynika z faktu, że stolica Dolnego Śląska skupia coraz więcej osób zarabiających powyżej średniej krajowej. Wyższe wynagrodzenia wpływają na wyższą konsumpcję. Dochodzi do tego także fakt, że miasto jest regionalną stolicą uniwersytecką (cztery uniwersytety, jedna politechnika, pięć akademii), a silny napływ studentów stanowi dodatkowy atut dla ogólnej koniunktury miasta i opłacalności inwestycji w duże obiekty handlowe. Jak więc widać, sytuacja na dolnośląskim rynku jeszcze przez długi czas będzie cechowała się dominacją sił popytu nad siłami podaży w zakresie omawianej tu problematyki.
wc112
wc113

Raport nieruchomości – Wrocław: stopień nasycenia rynku

Z całą pewnością można powiedzieć, że mamy do czynienia z okresem „prosperity”, jednakże jak pokazuje raport NBP rynek nieruchomości komercyjnych we Wrocławiu stale się zwiększa. Jeżeli chodzi o galerie i obiekty handlowe, część analityków dostrzega możliwość wystąpienia przesycenia. Faktem jest, że to właśnie w stolicy Dolnego Śląska występuje największy wskaźnik ilości metrażowej powierzchni handlowych na mieszkańca. Podobne wartości występują w Poznaniu, niemniej jednak to właśnie te dwa polskie miasta cały czas cieszą się zainteresowaniem inwestorów. Widać to także na przykładzie powierzchni biurowej. W opracowaniu Narodowego Banku Polskiego możemy przeczytać, że w 2016 roku łączna liczba powierzchni biurowej miasta zwiększyła się aż o ok. 25% w porównaniu z 2015 rokiem. Jest to niebagatelna zmiana, która tylko pokazuje wzrostowy, rozwijający się charakter miasta.
W aglomeracji Wrocławia, jak możemy wyczytać z raportu nieruchomości, znajduje się osiemnaście wielkoobszarowych obiektów komercyjnych takich, jak popularne galerie handlowe. Stolica Dolnego Śląska poszczycić się może także jednymi z największych tego rodzaju inwestycji, o czym świadczy ogromna galeria „Wroclavia”, połączona także z dworcem kolejowym i innymi pasami komunikacyjnymi. Charakterystycznym zjawiskiem dla dolnośląskiej aglomeracji jest stały rozwój i plany budowy kolejnych ośrodków handlowych. Wzrasta także liczba sieci dyskontowych i mniejszych sklepów typu „convenience”. Za przyczynę tej sytuacji, oprócz wskazanych powyżej w niniejszym artykule, uchodzi rozwój sektora mieszkalnego stolicy Dolnego Śląska. W 2016 roku, jak wynika z przytaczanych analiz, oddano do użytku ponad 2,4 tysiące nowych mieszkań. W porównaniu do 2015 roku zanotowano wzrost o 19%. Jednocześnie wzrostowi cen ulegają zarówno obiekty komercyjne, jak i mieszkalne. Także na rynku wtórnym obserwuje się wzrost cen najmu, co ma także związek z obecną ogólnopolską tendencję koniunkturalną.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl