Pozyskanie inwestora strategicznego w nieruchomości

Powoli zmierzająca ku końcowi druga dekada XXI wieku to czas, w którym pod względem źródeł dofinansowywania projektów coraz popularniejsze są klasyczne metody. Pozyskanie inwestora, w związku z m.in. przewidywanymi mniejszymi dofinansowaniami unijnymi, znowu będzie najbardziej popularną metodą pozyskiwania dodatkowego kapitału na równi z pozyskaniem kapitału bankowego. Omawiana w tym miejscu metoda pozyskiwania kapitału na tle propozycji kredytów bankowych ma swoje zalety i wady. Z jednej strony, prywatny podmiot finansowy może być bardziej niezależny i kierować się nieco innymi kryteriami oceny projektu, co wynikać może z poszerzonego, branżowego know-how. Z drugiej jednak strony podmiot taki – w wyniku obopólnych negocjacji – posiada określone udziały w przedsięwzięciu, czym z kolei nie charakteryzuje już się dofinansowanie bankowe.
Pozyskanie inwestora może być więc najlepszym rozwiązaniem dla danego projektu. Należy jednak w tym miejscu rozróżnić dwa podstawowe rodzaje tych podmiotów. Do pierwszej grupy należą podmioty, które są funduszami Private Equity lub Venture Capital. Zaangażowanie kapitałowe tych podmiotów obarczone jest z reguły krótkim albo średnim horyzontem czasowym – decydując się na wsparcie finansowe, fundusz taki oczekuje wzrostu wartości projektu w przeciągu nawet 3 – 5 lat. Podstawowym źródłem zysku takich funduszy jest przede wszystkim wspominany wzrost wartości zainwestowanego kapitału, który może być realizowany (dystrybuowany) między innymi poprzez sprzedaż udziałów po danym czasie lub – w przypadku podmiotów, będących formalnie spółkami akcyjnymi – poprzez otrzymywanie dywidend lub sprzedaż akcji.
wc78
wc79

Czemu służy pozyskanie inwestora strategicznego?

W przeciwieństwie do udziału funduszy typu Private Equity lub Venture Capital pozyskanie inwestora strategicznego to zdecydowanie się na zupełnie inny rodzaj współpracy. Zgodnie z własnymi planami biznesowymi i charakterystyką tego typu rynku podmioty te mają znacznie dłuższy horyzont czasowy zaangażowania kapitału. Często wynosi on kilkanaście lat, choć w literaturze przedmiotu podaje się przykłady także niemalże nieograniczonego czasowo zaangażowania. Podstawową jednak różnicę stanowi fakt, że podmioty te posiadają odpowiednie know-how i nie są to podmioty wyłącznie kapitałowe, lecz wyspecjalizowane w danej branży, której dotyczy przedstawiany projekt. Przykładowo więc, jeśli projekt zakłada budowę hotelu czterogwiazdkowego, to inwestorem tego typu będzie podmiot, który specjalizuje się na rynku hotelarskim.
Pozyskanie inwestora strategicznego może niezwykle pomóc przedsięwzięciu, jednak należy pamiętać, że – w przeciwieństwie do omówionych powyżej funduszy – tego typu podmioty z reguły dążą do uzyskania kontroli nad projektem. Jednakże oferują oni niezwykłe możliwości rozwoju, zwłaszcza w zakresie precyzyjnej wiedzy o danej branży lub gałęzi rynku. Dzięki takiemu know-how biznesy oparte na nieruchomościach są w stanie prężniej funkcjonować nawet wówczas, kiedy na rynku panuje niekorzystna koniunktura gospodarcza. Należy też pamiętać, że tego typu podmioty nie tylko posiadają sprawdzone metody i techniki, którymi dzielą się w trakcie realizacji projektu, lecz często także dysponują bogatym zapleczem z zakresu badań i rozwoju.

Strategia pozyskania inwestorów – od czego należy zacząć?

Obojętnie, czy zdecydujemy się na współpracę z wyżej opisanym podmiotem, czy też funduszem lub bankiem, zawsze należy mieć przygotowany szczegółowy plan projektu. Profesjonalizm to bowiem najskuteczniejszy sposób na to, jak pozyskać inwestora. Plany takie powinny występować w kilku wymiarach: strategicznym, najogólniejszym i najbardziej wielopłaszczyznowym, średnioterminowym taktycznym i operacyjnym. Plany nie mogą być ogólne w tym sensie, że nie mogą pomijać żadnych aspektów projektu. W przypadku inwestycji w nieruchomości należy pamiętać także o opisie szczegółowej historii i stanu budynku lub wyczerpujących zawarciu wyczerpujących informacji o planach ew. budowy.
Jednakże są także inne aspekty, na które bardzo często zwracają uwagę inwestorzy strategiczni. Jednym z nich jest innowacyjność, która często wypiera pod względem kryterium relewancji duży potencjał wzrostu. Kierowanie się innowacyjnością to kierowanie się przyszłą, nieokreśloną jeszcze wartością. Na rynku nieruchomości innowacyjności projektom dostarczają nie tylko oryginalne plany architektoniczne, ale możliwość wykorzystywania coraz to nowszych technologii. Niewątpliwie dla niektórych omawianych w tym miejscu podmiotów atrakcyjne będzie zapewnienie o możliwości wyjścia z inwestycji w krótszym terminie. Rozwiązanie to pomoże w pozyskaniu i negocjacjach, jednak w tym wypadku należy również przestrzegać własnego biznesplanu i horyzontu czasowego.
wc80

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl