Źródła finansowania nieruchomości mieszkaniowych

Pragnąc pozyskać kapitał na inwestycję, stajemy przed wyborem wielu sposobów jego pozyskania. Za najpopularniejsze źródło finansowania nieruchomości mieszkaniowych, jak wskazuje raport Narodowego Banku Centralnego, a także raporty prywatnych firm (np. Colliers International), wciąż niezmiennie uchodzi kredyt hipoteczny. Kredyt hipoteczny to długoterminowa pożyczka udzielana osobie prywatnej lub przedsiębiorcy na zakup danego obiektu – najczęściej lokalu lub domu, ale także gospodarstwa, lub np. kamienicy. Kredyt hipoteczny jako sposób pozyskania kapitału inwestycyjnego posiada zarówno pozytywne opinie, jak i negatywne.
W poczet tych pierwszych zaliczyć można stosunkowo dużą pewność dostępności kapitału, a także gwarancję trwałości umowy w niezmienionej formie. Kredyt hipoteczny jako forma źródła finansowania nieruchomości mieszkaniowych obarczony jest również kilkoma wadami. Pierwszą z nich jest ryzyko makroekonomiczne, które dotyczy głównie tych produktów, które nie mają stałego oprocentowania. Oznacza to, że w przypadku recesji gospodarczej i podwyżce stóp procentowych przez bank centralny (NBP), kredyt taki może być znacznie trudniejszy do spłaty. Definitywną wadą kredytu hipotecznego może być również relatywna trudność w jego uzyskaniu.
projet immobilier
Investment Analysis

Źródła finansowania nieruchomości mieszkaniowych – kryteria, które należy spełnić i sposoby minimalizowania kosztów

Decydując się na kredyt hipoteczny, należy spełnić szereg kryteriów, aby nie tylko go w ogóle uzyskać, ale także by uzyskać go w jak najrozsądniejszej cenie. Na co należy zwrócić uwagę, rozważając to źródło finansowania nieruchomości mieszkaniowych? Najistotniejszym kryterium jest zdolność kredytowa. Wpływa na nią cały szereg czynników: historia kredytowa, wysokość dochodów, rodzaj dochodów, regularność uzyskiwania dochodów, zmienność zatrudnienia. Trzeba też odnotować, że pierwszy wymieniony punkt, historia kredytowa, łączy w sobie wiele innych kryteriów takich, jak np.: informacja lub brak informacji w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), liczba otwartych linii kredytowych, progresja spłaty zadłużenia na kartach kredytowych.
Wielu inwestorów przekonuje jednak, że dobrze zaplanowana hipoteka może być zupełnie nieobciążającym źródłem finansowania nieruchomości. Sposób opiera się na wykorzystaniu dźwigni (lewara) – dążenia do sytuacji, w której kredyt spłaca się sam, a dokładnie: spłaca się dzięki przychodom, które są uzyskiwane od kredytowanego mieszkania lub domu. Wariant ten dotyczy biznesów opartych na najmie i podnajmie, i przy znalezieniu odpowiedniej okazji na rynku pozwala faktycznie na dobrą inwestycję.

Źródła finansowania nieruchomości mieszkaniowych – pozostałe sposoby i metody alternatywne

W przypadku nieruchomości indywidualnych raczej nieczęsto nawiązuje się współpracę z takimi podmiotami, jak inwestorzy i fundusze. Jednakże w zakresie szukania źródła finansowania większej inwestycji, np. budowy bloku opartego na formie wspólnoty, udział tego typu zewnętrznego kapitału może być kluczowy. Mało kto wie, że nie trzeba jednocześnie zakładać własnej agencji deweloperskiej – wystarczą wszystkie konieczne pozwolenia na budowę bloku, który może być stawiony przez osoby prywatne, skupione wokół danej zinstytucjonalizowanej wspólnoty mieszkaniowej.
Istnieją także pozostałe alternatywne źródła finansowania, np. zdobywający coraz większa popularność leasing. W tym układzie leasingodawca oddaje do użytku mieszkanie lub dom leasingobiorcy, który płaci raty leasingu, a po końcowym terminie umowy, ustalanym przez obie strony, zyskuje możliwość tańszego wykupu nieruchomości. Rozwiązanie to jest bardzo elastyczne, ponieważ leasingobiorca nie jest zmuszony do wykupu. To ważny rodzaj ubezpieczenia na przyszłość w przypadku, gdyby w wyniku jakiegoś nieprzewidzianego życiowego wydarzenia plany się zmieniły. Do innych alternatywnych sposobów uzyskania kapitału należą m.in. obligacje komunalne, jednakże w praktyce nie są one wykorzystywane zbyt często. Jak jednak widać, istnieje bardzo wiele sposób na zebranie kapitału. Rzecz jasna, do jednych z możliwie najtrudniejszych, lecz najbardziej opłacalnych sposobów zaliczyć trzeba własny kapitał, wypracowany np. poprzez wieloletnie oszczędności.
wc98

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl