Audyt hotelu

Audyt to ocena stanu faktycznego, która może przybierać różne formy i być realizowana dla różnych celów. Standardowo wyróżnia się trzy podstawowe formy, które sklasyfikowane są przez normę ISO 19011 – pierwszej strony, drugiej strony i trzeciej strony. Pierwszy rodzaj monitoringu ma charakter wewnętrzny i polega na oddelegowaniu przez firmę do kontroli osobę (lub zespół osób) już zatrudnioną, wykazującą się odpowiednim doświadczeniem, wykształceniem, a przede wszystkim znającą podstawy funkcjonowania organizacji. Temu rodzajowi często jednak zarzuca się wysokie ryzyko subiektywizacji formułowanych wniosków badania, które może wynikać właśnie z faktu, że osoba dokonująca badania może być w bliższych bądź dalszych relacjach z badanymi. Tę formę dla sprawdzenia jakości świadczonych usług przez hotel wybiera się stosunkowo rzadko.
Pod względem niniejszej klasyfikacji polecanym rodzajem badania może być audyt dla hoteli trzeciej strony. Do prowadzenia tych badań uprawnione są jednostki akredytowane, którą są w stanie wystawiać certyfikaty potwierdzające np. zgodność systemu zarządzania z obowiązującymi normami. Należy odnotować, że powyższe warianty mogą się ze sobą mieszać i tworzyć formy hybrydowe. Powyższa klasyfikacja oparta jest na kryterium prawnym i normach ISO dotyczących podmiotów realizujących kontrolę. W zakresie proponowanych ofert przez prywatne firmy istnieje jednak szeroki wachlarz wyboru, który szkicowo zaprezentowany jest poniżej.
Investment Analysis
wc75

Audyt w hotelu – czy warto się zdecydować? A jeśli tak, na jaki rodzaj?

Konieczność dokonywania audytu dla hotelu często potwierdzają sami właściciele, którzy mimo początkowego sceptycyzmu zdecydowali się na tę usługę. Często na wstępie uważali oni, że w ich przybytku wszystko funkcjonuje jak należy. Wyniki badania okazywały się zaskakujące. Pokazuje to, że nawet wtedy, gdy właściciel posiada prawie że bezgraniczne zaufanie względem personelu oraz systemu zarządzania nieruchomością, zawsze takie badanie będzie przydatne, ponieważ nigdy nie mamy do czynienia z sytuacją, w której dana organizacja funkcjonuje w sposób perfekcyjny. Wobec tego, choćby w celach diagnostycznych, warto zdecydować się na realizację kilku badań rocznie. Najpopularniejszym rodzajem badania jest typ operacyjny – koncentruje się on na procesach wewnętrznych panujących w firmie.
Operacyjny audyt w hotelach bada efektywność zarządzania, stosowania procedur i przeprowadzania wszystkich charakterystycznych dla tej dziedziny biznesu procesów. Sprawdzeniu podlegają takie aspekty, jak np.: ewentualne oszustwa wewnętrzne, poziom praktyk klientelistycznych, jakość, wartość, terminowość i ewentualne szkody w zaopatrzeniu. Oczywiście istnieją także badania skupione na szczegółowych kwestiach, np. energetycznych. Tego typu badanie jest w stanie oszacować, ile właściciel mógłby zaoszczędzić, wymieniając część asortymentu na sprzęt energooszczędny albo też docieplając nieruchomość, dzięki czemu można zyskać dodatkowe oszczędności długoterminowe w zakresie energetyki cieplnej.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl