Analiza rynku hotelarskiego i nieruchomości

W 2016 roku odnotowano rekordowe wyniki, a mimo to w 2017 roku były one jeszcze lepsze – pozwala to na stwierdzenie, że w omawiana branża przeżywa właśnie swoisty renesans. Dokładna analiza rynku hotelarskiego zdaje się to potwierdzać – już w styczniu bieżącego roku szacowano, że w 2018 ma powstać kolejne kilkanaście tysięcy nowych miejsc noclegowych na terenie całego kraju. Wynika to z rosnącego zainteresowania inwestorów korporacyjnych oraz indywidualnych, dobrej koniunktury gospodarczej, a także stałego wzrostu zainteresowania naszego państwa pod względem turystycznym. Nic więc dziwnego, że coraz bardziej warto to wykorzystać, by pomnożyć inwestowany kapitał!
Pod tym ostatnim względem, turystycznym, co ciekawe, jak pokazuje bieżąca analiza rynku nieruchomości w Polsce najwięcej miejsc noclegowych brakuje nie w małych miejscowościach, lecz wciąż w dużych aglomeracjach. Największy potencjał inwestycyjny w tym zakresie wykazuje niezmiennie Warszawa. Na tle innych europejskich państw sytuacja ta wydaje się zupełnie normalna – z reguły to bowiem stolica najbardziej przyciąga inwestorów. Jeśli już mowa o ujęciu porównawczym, to w zakresie inwestycji hotelarskich wciąż jednak, jako państwo, jesteśmy daleko w tyle za Europą Zachodnią, a rynek ten jest porównawczo nieoszacowany. Stwarza to dogodne możliwości do dalszych inwestycji i wykorzystywania przez inwestorów tego niezagospodarowanego popytu.
wc105
wc106

Analiza rynku hotelarskiego pod względem inwestycyjnym. Na co zwrócić uwagę?

Inwestorzy zainteresowani przedstawianą branżą nieruchomości komercyjnych powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na procedury – dotyczą one zarówno ubiegania się o kapitał inwestycyjny od banku lub innej instytucji finansowej, jak i przedstawienia poprawnych formalności we wniosku, co dotyczy zwłaszcza operatu szacunkowego. Analiza rynku hotelarskiego pozwala zauważyć, że szerokie spektrum problemów występuje na etapie konstrukcji projektu. Aby mieć pewność, że projekt jest dobrze skonstruowany, można zasięgnąć oparcia w specjalistycznych firmach, które dokonują wewnętrznych opracowań wykonywalności projektów.
Dobra pod względem metodologicznym analiza rynku nieruchomości, w tym przede wszystkim sektora hotelarskiego, pozwala na dokładne poznanie zmieniającego się popytu i podaży. Powinna być ona również na tyle rozbudowana, by w ujęciu porównawczym obejmowała nie tylko turystów, stanowiących niejednokrotnie podstawową siłę napędową tego biznesu, lecz także rodzimych mieszkańców lub tzw. „turystów jednodniowych”. Podczas opracowywania strategii wejścia w rynek niezwykle przydatne może być też zestawienie występujących w danej miejscowości marek hotelowych i ich klasyfikacji. Dobre rozeznanie rynka bezpośrednio przyczynia się do lepszej decyzji inwestycyjnej i warunków operatu szacunkowego, m.in. na podstawie którego instytucje finansowe pożyczają kapitał na potrzeby inwestycyjne.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl