Nasza oferta

WIK Capital to pierwsza w Polsce firma oferująca kompleksowy zakres usług związanych z:
  • realizacją projektów hotelowych (w tym również w systemie Condo);
  • sprzedażą apartamentów hotelowych, w obiektach już istniejących jak i nowo budowanych;
  • działalnością istniejących hoteli prywatnych oraz sieciowych wraz z ich infrastrukturą, w tym częścią konferencyjną, rekreacyjną czy zabiegową oraz SPA.

ZARZĄDZANIE HOTELEM I RESTRUKTURYZACJA

Doskonale wiemy jak ważne jest oferowanie usług hotelarskich na najwyższym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu optymalizacji kosztów działalności. Swoją usługę kierujemy do Inwestorów i właścicieli hoteli szukających specjalistów, którzy mogliby się podjąć zaplanowania i koordynacji działalności operacyjnej obiektu.

więcej mniej

Przeprowadzamy rzetelną ocenę funkcjonowania obiektów już istniejących. Podstawowy audyt to pogłębiony wywiad z managerem obiektu, wizyta „tajemniczego gościa”, sprawdzenie procedur wewnętrznych hotelu, analiza rachunku zysków i strat, założeń do budżetu, ich wykonalności oraz planów sprzedażowo - marketingowych.

W trakcie współpracy ukazujemy szanse obiektu, jak i minimalizujemy zagrożenia związane z ryzykownymi decyzjami w obszarze zarządzania. Nasza wiedza zapewnia doradztwo na poziomie gwarantującym sukces realizowanych działań.

Oferujemy krótko lub długoterminowe propozycje zarządzania hotelem. Ostateczna oferta przedstawiona klientowi jest dopasowana do pozycji rynkowej obiektu i zakłada realizację określonych celów w określonym czasie. Odczuwalne skutki współpracy po okresie regulowanym umową to wdrożone i efektywne procedury, gwarantujące stabilne przychody i rentowność inwestycji.

POZYSKANIE FINANSOWANIA I ANALIZY

Dzięki pozytywnym relacjom z dużymi bankami i funduszami inwestycyjnymi wspieramy naszych Klientów w procesie pozyskania środków przeznaczonych na nowe inwestycje. Dysponując wiedzą zgromadzoną w autorskich raportach branżowych oraz obszernym portfolio, jesteśmy w stanie przedstawić merytoryczne argumenty oraz wiarygodne prognozy tyczące się planowanych realizacji. Pozytywny wynik wewnętrznej analizy wykonalności projektu, przeprowadzonego przez WIK Capital to jeden z największych atutów w procesie pozyskiwania zewnętrznego finansowania.

więcej mniej

Na życzenie klienta lub wybranych podmiotów (np. banku) opracowujemy precyzyjne operaty szacunkowe dostarczające adekwatnych informacji na temat wartości nieruchomości. Operaty szacunkowe mogą dotyczyć zarówno istniejących, realizowanych, jak i planowanych inwestycji hotelowych. Ponad to świadczymy usługi weryfikacji założeń oraz realności już sporządzonych prognoz finansowych. Dzięki opinii naszych ekspertów Klient ma możliwość potwierdzenia poprawności wcześniej dokonanych założeń lub ponownego oszacowania poziomu ryzyka i podjęcia działań prewencyjnych zapobiegających ewentualnym stratom.

POZYSKANIE INWESTORA I SPRZEDAŻ

Zapewniamy szybką komercjalizację obiektu m.in. poprzez pozyskanie inwestora oraz pośrednictwo w negocjacjach umów sprzedaży hotelu, przystąpienia do sieci franczyzowej lub kontraktu długoterminowego na zarządzanie lub najem obiektu. Naszych Klientów rekomendujemy sieciom hotelowym o stabilnej pozycji na rynku biorąc pod uwagę standard i charakterystykę przedmiotu umowy. Oferujemy pośrednictwo w negocjacjach i pełne wsparcie w przejściu procesu rebrandingu lub dostosowania nieruchomości do wymogów inwestora.

więcej mniej

W ciągu dekady sprzedaliśmy ponad 1000 apartamentów w systemie CONDO, a kolejne transakcje są w trakcie zaawansowanych rozmów.

W tym miejscu deklarujemy chęć podjęcia rozmów związanych z powierzeniem zarządzania hotelem przez WiK Capital, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji działalności obiektu.

BADANIA I RAPORTY RYNKOWE

Wiedza na temat oczekiwań rynku (w skali lokalnej, jak i globalnej) oraz prognoz jego rozwoju to kluczowa kwestia dla planowanych inwestycji, ale również działających obiektów. Stale monitorujemy trendy w branży hotelarskiej, dynamikę jej rozwoju oraz poziom konsumpcji usług.

więcej mniej

Jesteśmy w stanie znaleźć punkt odniesienia dla tej wiedzy w kontekście planowanych inwestycji oraz przełożyć ją na efektywny plan marketingowy, analizę prognoz finansowych, czy studium wykonalności. Realizując dokładne badania z dostarczamy rzetelne i kompleksowe analizy dostosowane do bieżących potrzeb naszego Klienta.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl